Dziękujemy za przybycie!

2016-02-16

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na nasze stoisko na Targach Mieszkań i Domów. 

Cieszymy się, że prezentacja inwestycji Bułgarska59 spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem!